HomeNieuws Inspectation ingeschreven voor de “Waterinnovatieprijs”

Inspectation ingeschreven voor de “Waterinnovatieprijs”

Actueel

Inspectation heeft een systeem ontwikkeld om een 3D scan te maken van zowel boven als onder water en kan dit in één model weergeven.

Cor van den Heuvel Business Consultant Neem contact op

Puntenwolk1

De nauwkeurigheid die wij bereiken is 3 – 5 mm relatief alsmede 3 tot 5 cm absoluut. Tijdens het scanproces worden er gelijktijdig 360 graden foto’s gemaakt, die afzonderlijk beschikbaar zijn en waarmee de puntenwolk ingekleurd wordt. Inspectation levert de puntenwolk inclusief de foto’s in een webbrowser (klik hier). Hiermee kan men de status en aard van de assets bekijken en kunnen er metingen verricht worden. Het datamodel kan geïntegreerd worden met Gis applicaties, waardoor in Gis lagen 3D modellen opgehaald kunnen worden.

 

De beschikbare dienst is in deze vorm uniek. 3D laser is bestaande technologie, echoscopie is bestaande technologie, maar de combinatie van beide in één model is nieuw. De kracht van Inspectation is om de data om te zetten in informatie die altijd en overal beschikbaar is.

 

Gebruikers van deze informatie zijn: handhavers, engineers, beheerders, ontwerpbureaus, assetmanagers, risicoanalisten, wiskundigen om correlaties te vinden die visueel niet gemakkelijk te ontdekken zijn.

Puntenwolk2

1. Kwaliteit

Iedere scan is maatwerk en kan op elke bereikbare locatie gemaakt worden. Het processen, analyseren of  ontwerpen van specifieke doorsnedes zijn door u zelf of met hulp van Inspectation naar eigen inzicht te maken.

 

Doordat we de werkelijke wereld met hoge nauwkeurigheid naar binnen brengen, is het niet meer noodzakelijk om herhaaldelijk landmeetkundige op pad te sturen of speciale echoloads te maken. De scans zijn onafhankelijk van de mens, waardoor de reproduceerbaarheid groot en de verificatie optimaal en foutloos is. De scan brengt de werkelijkheid feilloos in beeld; zonder twijfel zijn objecten uit de werkelijke wereld in het model terug te vinden.

 

2. Innovatie

Het bestaande aanbod van laser scannen en echoscopie onderwater is aanwezig. Echter de combinatie van beide in één model, met de zeer hoge nauwkeurigheid en de kunde en capaciteit om algoritmen te ontwikkelen en analyses te maken, is uniek. Daarnaast bezit Inspectation hoogwaardige Gis kennis om modellen te integreren.

Het door ontwikkelen is ons doel. Hierbij zijn te noemen;

  • Algoritmen ontwikkelen, thans enkele, in de toekomst vele,
  • Automatische gebreken herkennen,
  • Risico’s herkennen,
  • De laserscan onder een drone,

(de laser scan wordt al toegepast op de gehele rail infra voor ProRail en voor verschillende onderaannemers in de weginfra en kunstwerken (staal constructies))

  • Ideeën die uit de markt komen onderzoeken wij en,  mits haalbaar uitgewerkt en toegepast.

 

Inspectation is onderdeel van VolkerRail, die op haar beurt onderdeel is van het VolkerWessels concern. VolkerWessels is een conglomeraat van 120 bedrijven met een solide marktpositie en innovatief karakter. Daarnaast is in de corporate responsibility notes beschreven dat veiligheid, duurzaamheid, milieubewustzijn en toekomstgerichtheid belangrijke speerpunten zijn, te samen met de samenleving en maatschappij om ons heen.

 

VolkerRail heeft als eerste main contractor in de RailInfra veiligheidstrede niveau 4 bereikt, waarbij trede 5 (het hoogst haalbare) nu ons doel is.

 

3. Kosten en baten

Inspectation is specialist op het inwinnen van data en het ontwikkelen van algoritmen om data om te zetten in informatie, vooral in het infradomein.

 Analyseren op bestaande data kan op ieder moment plaatsvinden, waardoor tijd bespaard kan worden. Verschillende ingenieursbureaus kunnen in hetzelfde model op afstand werken en op ieder moment kan een specifieke doorsnede, van bijvoorbeeld een dijk, gemaakt worden.

 Deze toepassingen brengt een grote besparing met zich mee. Het herhaaldelijk inzetten van landmeetkundigen of echoloading op rivieren komt veel minder voor. De faalkosten tov het traditioneel inmeten worden aanzienlijk verlaagd doordat de scan de omgeving zeer nauwkeurig vastlegt (3 – 5 mm relatief en 3 – 5 cm absoluut). Menselijke fouten in de meting behoren hiermee tot het verleden.

 

4. Meerwaarde

Deze dienst is toepasbaar op de gehele sector, de gehele openbare ruimte. Zowel boven als onder water. Hierbij zijn te noemen; dijken en keringen, schutsluizen, rivieren en kanalen wegen en terreinen, stormvloedkeringen, stuwen, natuurgebieden, bebouwde omgevingen, etc.

Naast de waterschappen is deze dienst ook toepasbaar voor de havenbedrijven, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten die inzicht willen hebben in haar assets, maar ook voor staatsbosbeheer, natuurmonumenten, etc.

 

Exporteren en/of koppelen met ArcGis zijn reeds gerealiseerd in de rail gebonden infra, voor ProRail en VolkerRail. Andere gangbare systemen kunnen reeds overweg met deze data.

 

5. Duurzaamheid

Alle diensten die bedrijven van VolkerWessels aanbieden moeten gerelateerd zijn aan de corporate responsibility notes.

 

Duurzaam:

Doordat we de werkelijke wereld van buiten naar binnen brengen, worden extra lokale opnames/inspecties door landmeters, inspecteurs en beheerders veel gerichter, dus minder, uitgevoerd. Er zijn minder duikinspecties nodig. Zo hoeft een duikinspectie alleen nog uitgevoerd te worden waar aangetoond is, via de scan en/of een algoritme, dat lokale inspectie noodzakelijk is.

Gebruikers die op afstand van elkaar werken kunnen in hetzelfde model ontwerpen. Eenmalig data inwinnen en delen met iedere gebruiker levert een reductie op van auto- en vaarbewegingen (CO2-reductie).

Ook het onnodig betreden van natuurgebieden, vooral de stiltegebieden in broed- of baltstijden, kan hiermee voorkomen worden.

 

Toekomstgericht:

Doordat deze dienst nieuw is met de genoemde hoge nauwkeurigheid en boven en onder water in één model, zijn er veel initiatieven opgestart om uit het model meer informatie te genereren. Enkele voorbeelden zijn; middels het ontwikkelen van algoritmen gaten/uitspoelingen detecteren in damwanden, diktes van sediment opmeten en de dikte van de thermoplast strepen op de weg automatisch inmeten.

 

6. Samenwerking

Inspectation is specialist in het inwinnen van data, zowel visueel, met sensortechniek en realtime monitoring en zeer hoge nauwkeurigheid 3D laserscanning. Inspectation werkt ten aanzien van 3D scanning samen met surveybedrijf Deep bv in Amsterdam. Deep is gespecialiseerd in het multibeam onderwater scannen. Het Waterschap Brabantse Delta heeft samen met ons de primeur en zet deze dienst reeds in.

Een andere vorm van samenwerking tussen de waterschappen en ingenieursbureaus ligt in de toekomst voor de hand. Door de 3D modellen te leveren waarmee de bureaus de ontwerpen kunnen uitwerken en visualiseren. Vanuit BIM principes is de “As designed” vastgelegd, vergelijken met de “As built” ligt voor de hand.

 

Door de samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en ons innovatieve karakter dagen we elkaar steeds weer uit om nieuwe ideeën en toepassingen uit te werken en te realiseren. Inspectation zal ook in de nabije toekomst deze uitdaging blijven aangaan.

Voor meer informatie en/of de mogelijkheden voor uw bedrijf kunt u contact opnemen met:

+