HomeNieuws Inspectation past nieuwe meetmethode toe om kunststof leidingen te traceren

Inspectation past nieuwe meetmethode toe om kunststof leidingen te traceren

Actueel

Voor het contractteam de Veluwe is er op het emplacement Wolfheze een nieuwe meetmethode toegepast. Het betreft traceren van kunststof leidingen. Aanleiding hiervoor is dat VolkerRail een defect had aan een kunststof gasleiding ten behoeve van de wisselverwarming en er geen tekeningen aanwezig waren van betreffende installatie. Tevens was er geen bekendheid van het leidingtracé. Inspectation is gevraagd om zowel het defect in de kunststof leidingen te achterhalen, als het in kaart brengen van het leidingtracé.

De uitvoering

De nieuwe meetmethode zorgt er voor dat kunststof leidingen worden:

  • Getraceerd, specifieke foutlocaties worden gelokaliseerd;
  • Ingemeten, de lengte van de leiding wordt bepaald;
  • Gemeten, door het in kaart brengen van het leidingtracé wordt bekend hoe het tracé erbij ligt.

 

Door kunststof leidingen op deze manier te onderzoeken ontstaat er tijd- én kostenbesparing. Daarnaast zorgt een specifieke foutlocatie voor een gericht herstelplan.

 

Principe traceren

In de volgende afbeelding is weergegeven hoe het principe werkt. Het gaat om een zender, in dit geval een geleidende invoerpees van glasvezel, met daaraan een sonde welke een toonfrequent signaal afgeeft. De invoerpees wordt door de kunststof leiding geleid. Vervolgens kan de ontvanger, het traceerapparaat, de frequentie detecteren. Hiermee kan het defect gelokaliseerd worden en wordt het leidingtracé tegelijkertijd ingemeten. Dit alles zonder dat de projectlocatie open gegraven hoeft te worden.

 

+