Meetdienst Civiel - Inspectation
HomeProductenMeetdienst Civiel

Meetdienst Civiel

Betrouwbare infrastructuur is essentieel. Met visuele inspectie, non-destructief onderzoek (NDO) en spoorgeometrie metingen helpt de Meetdienst Civiel u aan relevante meetdata over uw infra-assets.

 

Metingen Civiel Spoor
Civiele metingen aan het spoor

Visuele inspecties en spoorgeometrie metingen

De 24-uurseconomie stelt hoge eisen aan de railcapaciteit. Om daaraan te kunnen voldoen, moet u voortdurend weten hoe het spoor erbij ligt. Visuele inspecties geven u informatie over de conditie van o.a. spoorstaven, wissels en lasverbindingen. Met relatieve en absolute spoorgeometrie metingen brengt de Meetdienst Civiel afwijkingen in de ligging van het spoor in kaart. Zowel de horizontale als de verticale spoorligging wordt geometrisch beschreven door middel van rechtstanden, hellingen, bogen, overgangsbogen en knikken (wissels). Ook wordt de slijtage aan bijvoorbeeld puntstukken en railkoppen gemeten.

Door grondige kennis van infra en meettechnieken komen onze civiele meetinspecteurs snel tot een diepgaande oorzaakanalyse. Zij registreren hun bevindingen met behulp van een tablet of smartphone. De inspectieresultaten worden centraal gearchiveerd, waardoor deze en relevante achtergrondinformatie en historie direct zichtbaar zijn.

Non-destructief onderzoek

Snel, foutloos en aantoonbaar storingen verhelpen of zelfs voorkomen is mogelijk door de inzet van non-destructief onderzoek. Ultrasoon- en wervelstroomonderzoek maken defecten zichtbaar in railinfra, metaalconstructies, lasverbindingen en brugconstructies. Dat geldt voor zowel defecten aan de oppervlakte als voor dieper gelegen materiaalfouten.

 

Eddy Current Walking Stick
Wij zijn in het bezit van de Eddy Current Walking Stick. Hiermee kunnen wij sneller de toestand van spoorstaven in kaart brengen, waardoor eerder kan worden gearceerd op beginnende scheurvorming. Onze meetspecialisten zijn opgeleid om de Stick zo te kunnen bedienen dat het maximale aan informatie uit de metingen wordt gehaald.Zo kunnen zij beginnende schades van 0,5 mm tot 5 mm snel en gemakkelijk opsporen. Wanneer deze schades bekend zijn, kunnen grotere schades worden voorkomen.

Om diepere schades te meten, maken wij gebruik van ultrasoon onderzoek. Hiermee kunnen we schades vanaf 5 mm ontdekken waardoor we kunnen voorkomen dat er breuken ontstaan.

+