Storing openbare verlichting - Inspectation
HomeProjecten Meting kabelstoring in openbare verlichting installatie

Meting kabelstoring in openbare verlichting installatie

Voor onze opdrachtgever City Tec, levert de Meetdienst Elektro van Inspectation, diensten om de plaatsen van kabelstoringen in het openbare verlichtingnet te bepalen. De opdrachtgever City Tec heeft een contract met de betreffende gemeente voor het onderhoud en oplossen van storingen in het openbare verlichtingnet.

De diensten van Inspectation bestaan uit het bepalen van de verstoringplaats in de voornamelijk ondergrondse kabeldelen. Door de opdrachtgever is doorgaans al bepaald dat de storing in de bekabeling zit. Als 1e wordt er een analyses gemaakt doormiddel van het uitvoeren van metingen. Vervolgens worden er dan metingen uitgevoerd om de exacte plaats van de verstoring te bepalen.

Deze openbare verlichting installaties zijn zeer verschillend van opbouw, waarbij veel verschillende kabeltypen zijn toegepast. Regelmatig is ook niet goed bekend waar de kabels in de grond liggen en hiervoor zijn dan tevens metingen noodzakelijk om het kabeltracé te bepalen.

In de oudere delen van de steden is veelal nog oude GPLK kabel aanwezig in de openbare verlichting installaties. Er dient hierbij rekening gehouden te worden, door hiervoor een aangepaste manier van meten toe te passen. Door het maken van de analyses wordt bepaald welke meetmethode er toegepast kan worden, die het beste resultaat oplevert en waarbij het risico van gevolg schade wordt voorkomen.

Als de plaats van de verstoring is bepaald, zorgt de opdrachtgever dat de schade word hersteld.

Na de uitgevoerde herstelwerkzaamheden door de opdrachtgever, zorgt Inspectation voor de nametingen om de kwaliteit aan te kunnen geven van de betreffende kabel. Uit deze nametingen wordt tevens bepaald of de betreffende openbare verlichting installatie weer betrouwbaar in gebruik kan worden gesteld.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Jan Huiskes »
+